ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

บจก.เอสที เมทัลรูฟ มีบริการ ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท รื้อหลังคาของเก่า และติดตั้งหลังคาใหม่ โดยช่างมืออาชีพเฉพาะด้าน ให้คำปรึกษา คำนวณพื้นที่ และถอดแบบโครงสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

ผลงานติดตั้งของเรา  (Click Here)

ขั้นตอนที่1 : การคำนวณหาจำนวนแผ่นเมทัลชีท

อย่างแรกที่เราต้องทราบก่อนที่จะติดตั้งเมทัลชีท คือ การคำนวณหาจำนวนแผ่นเมทัลชีท โดยมีวิธีง่ายๆ ตาม VDO Clip ที่เราทำไว้ดังนี้

ขั้นตอนที่2 : เตรียมอุปกรณ์ในการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

เมื่อเราคำนวณแผ่นหลังคา และแผ่นปิดครอบต่างๆที่ต้องใช้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมอุปกรณ์ในการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท มีดังนี้

 1. แผ่นหลังคาเมทัลชีท และแผ่นครอบเมทัลชีท
 2. สกรูยิงหลังคา-ครอบเมทัลชีท
 3. สว่าน
 4. หัวจับสกรู
 5. ตลับเมตร
 6. ดินสอ
 7. กรรไกรตัดแผ่นเมทัลชีท
 8. เอ็นสำหรับขึงแนว
 9. คีมปากตาย
 10. ปลั๊กไฟ-สายต่อแบบยาว
 11. เชือกสำหรับดึงแผ่นหลังคา(กรณีขึ้นที่สูง)
 12. ไม้กวาดดอกหญ้าสำหรับทำความสะอาด
 13. เข็มขัดเซฟตี้ และถุงมือกันบาด

ขั้นตอนที่3 : วิธีการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

 1. เตรียมพื้นที่หน้างานให้เรียบร้อย โดยจัดวางแผ่นเมทัลชีทในตำแหน่งที่ดึงขึ้้นโครงหลังคาได้อย่างสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง เพราะแผ่นหลังคาและอุปกรณ์อาจไปตกกระแทกทำให้เสียหายได้
 2. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบไม่ให้ชำรุด
 3. ใช้ตลับเมตรวัดความยาวของแผ่นหลังคาที่จะใช้ในแต่ละจุด แยกแต่ล่ะความยาวไว้ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ไม่ต้องเสียเวลามาคัดแยกอีกที
 4. ขึงแนวโดยใช้เอ็น โดยขึงแนวชายแผ่น ที่ความยาวของแผ่นหลังคายื่นออกไป (ปกติไม่ควรเกิน20ซม.) ขึงจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุด ของผืนหลังคาแต่ละด้าน
 5. จัดแนวแผ่นหลังคาเมทัลชีทแผ่นแรก โดยเริ่มจากลอนตัวเมีย(ลอนประกบที่ซ้อนด้านบน)วางทาบแนวจันทัน และลอนตัวผู้(ลอนประกบที่อยู่ด้านล่าง)ก็จะอยู่ด้านที่พร้อมให้แผ่นต่อไปที่เป็นลอนตัวเมียมาประกบทับ  เมื่อวางแนวด้านข้างและปลายแผ่นให้ตรงแนวเอ็นแล้ว ให้เริ่มยิงสกรูที่สันลอน โดยยิงสกรูทุกสันลอนที่แปแรก และแปสุดท้าย ส่วนแปอื่นๆ ให้ยิงสกรูสันลอนเว้นสันลอน โดยปกติจะใช้สกรูที่ประมาณ 3.50ตัว/ตรม.สำหรับหลังคาเมทัลชีทลอนมาตรฐาน หน้ากว้างรวมซ้อนทับ76ซม. ระยะแป 1.00เมตร-1.50เมตร
 6. นำแผ่นที่สองมายิงโดยสังเกตุว่า ลอนสุดท้ายของแผ่นแรกต้องเป็นลอนตัวผู้ เมื่อวางแผ่นแรกถูกต้องแล้วก็นำแผ่นที่สองมาประกบแผ่นแรก โดยจัดแนวชายแผ่นและวางแนวประกบให้ตรง ในกรณีมือใหม่ยังไม่ชำนาญ ให้ใช้คีมปากตายหนีบชายแผ่นไว้ เพื่อกันแผ่นเลื่อน เมื่อดูว่าแผนตรงแนวสวยงามแล้วให้ยิงสกรูตามวิธีการเหมือนแผ่นแรก โดยในระหว่างการยิงหลังคานั้นต้องคอยจัดและดึงแผ่นให้ตรงแนวเอ็น และแนวแผ่นประกบโดยต้องคอยเช็คระยะมุงว่าจำนวนแผ่น และระยะมุงตรงกันไหม และแนวหลังคาไม่เอียง เพราะถ้าแนวหลังคาด้านลอนประกบเอียง กรณีที่มุงแผ่นหลังคาจั่ว หรือหลังคาทรงโค้งปลาย อาจทำให้แผ่นหลังคาอีกด้านแผ่นวางไม่ตรงกัน
 7. เมื่อมุงแผ่นจนครบ บางท่านอาจจะใช้คีมปากตายหักหัวแผ่นเพื่อกันน้ำย้อน (จะทำหรือไม่ทำก็ได้ อยู่ที่เทคนิคของแต่ล่ะคน) ก่อนที่จะใส่แผ่นปิดครอบ
 8. แผ่นปิดครอบจะลักษณะต่างกันตามหน้างานที่ใช้ ตามทรงหลังคาที่ทำ  ซึ่งโดยปกติ ก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น ครอบสันจั่ว ครอบสันตะเข้ ครอบข้าง ครอบชนผนัง เป็นต้น ซึ่งแผ่นครอบจะมาเป็นทรงสำเร็จตามแบบ ซึ่งแผ่นครอบบางตัวต้องมาบากเข้าสันลอน เช่นครอบสันจั่ว ตรงปีกก็ต้องมาบากเข้าสันลอนหลังคา ซึ่งวิธีการบากก็ไม่ยาก โดยการนำดินสอมาวาดรูปตามสันลอนแล้วใช้กรรไกรตัดแผ่นเมทัลชีทตัดแต่งให้ได้รูปทรง
 9. ติดแผ่นปิดครอบต่างๆ ตามลักษณะหน้างานที่ต้องใช้ โดยใช้สกรูตัวสั้นสำหรับการยึด โดยปกติจะใช้สกรูที่ประมาณ 3ตัว/เมตร สำหรับแผ่นครอบอื่นๆ ยกเว้นแผ่นครอบสันที่จะใช้สกรู 10ตัว/เมตร โดยจะทำการยิงยึดทุกสันลอนของแผ่นหลังคา เพื่อป้องกันการหลุด การปลิว
 10. เมื่อติดตั้งแผ่นหลังคา และแผ่นปิดครอบต่างๆเรียบร้อยแล้ว ก็ตรวจเช็คความเรียบร้อย เก็บอุปกรณ์ต่างๆลงจากหลังคาให้หมด และนำไม้กวาดมากวาดปัดเศษผงเหล็กบนหลังคาให้สะอาด การทำความสะอาดนี้ ต้องทำทุกครั้ง และทุกวันเมื่อติดตั้งเสร็จ เพราะถ้าหากไม่ทำความสะอาดหลังคาเมื่อยิงแผ่น อาจทำให้หลังคาเกิดสนิมจากเศษผงเหล็กที่ตกค้างอยู่บนหลังคาได้

ข้อควรระวัง

 1. ควรใส่อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับการทำงานบนที่สูง เช่น เข็มขัดเซฟตี้
 2. ควรใส่ถุงมือสำหรับกันบาด
 3. การเหยีบบนแผ่นหลังคา ควรเหยียบตรงท้องลอนที่มีแปรองรับ
 4. ถ้าติดแผ่นโปร่งแสง ไม่ควรเหยียบตรงแผ่นโปร่งแสง
 5. การยิงกสรู ควรยิงให้สกรูกินเหล็กไม่ต่ำกว่า3เกลียว
 6. การยิงกสรูควรกดแรงให้พอดี ไม่ควรย้ำสกรูให้แน่นจนแหวนยางที่รองอยู่ปลิ้นออก
 7. ควรทำกวาดความสะอาดทุกครั้งที่ยิงหลังคาเสร็จในวันนั้น

การติดตั้งหลังคาเมทัลชีทไม่ยาก และไม่ง่าย เพียงแต่ต้องใช้ความละเอียด และใส่ใจ ซึ่งทุกอย่างหากมีประสปการณ์ และความชำนาญก็จะทำให้งานทุกอย่างออกมาดี และสวยงาม เพราะถ้าผิดพลาดอาจทำให้ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

บจก.เอสที เมทัลรูฟ มีบริการ ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท รื้อหลังคาของเก่า และติดตั้งหลังคาใหม่ โดยช่างมืออาชีพเฉพาะด้าน ให้คำปรึกษา คำนวณพื้นที่ และถอดแบบโครงสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

บจก.เอสที เมทัลรูฟ จำหน่าย-ติดตั้ง หลังคาเมทัลชีททุกชนิด บริการจัดส่งสินค้าถึงที่ ราคาถูก ติดต่อสอบถามโทร. 02-180-0135, 097-442-9299

line ID : @st-metalroof

 

 

หลังคาเมทัลชีทดุสิต

หลังคาเมทัลชีทดุสิต

จำหนาย & รับติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ราคาถูก พร้อมบริการจัดส่งพื้นที่ดุสิต บริการวัดประเมินพื้นที่ รอรับการประเมินราคาได้อย่างรวดเร็ว โดยคิดราคาค่าประเมินในราคาสบายกระเป๋า บริการรีดลอนหลังคา ลอนเมทัลชีท บริการติดตั้งแผ่นปิดครอบ แผ่นพับ บานเกล็ด สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-180-0135, 097-442-9299

เราเชี่ยวชาญในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมทัลชีท ให้บริการทั่วพื้นที่ดุสิต เรามีให้บริการทั้งผลิตภัณฑ์ทดแทนกระเบื้องลอนคู่ และรวมไปถึงทดแทนสังกะสี ซึ่งใช้แพร่หลายในท้องตลาด แต่ว่าเป็นของดี ราคาถูก ซึ่งก็มีเพียงเราที่เต็มที่ในเรื่องของราคาที่ย่อมเยาว์ไม่แพงแต่อย่างใด อีกทั้งเราเต็มที่ในเรื่องของการให้บริการแถมเรายังจำหน่ายเมทัลชีทเคลือบสีอย่างดี ได้มาตรฐาน มอก.

 

     ไม่ว่าจะเป็นงานหลังคา งานผนัง แผ่นหลังคาเหล็ก รวมไปถึง บลูสโคป แซค แผ่นหลังคาเมทัลชีท ถ้าหากต้องการเมทัลชีทที่ดพร้อมนั้นกรุณาอย่าดูแค่เพียงลักษณะภายนอกของเมทัลชีท ของดีนั้นจะต้องรวมไปถึงมีราคาถูก ต้องเลือกที่ความแข็งแรงทนทาน คุณภาพที่มาจากการวิจัยที่ดี เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับการตัดสินใจที่กำลังมีความต้องการวัสดุงานหลังคาเมทัลชีทในราคาพิเศษ โทร. 02-180-0135, 097-442-9299

แผ่นหลังคาเมทัลชีท

    แผ่นหลังคาเมทัลชีท

 
     จำหน่ายแผ่นหลังคาเิมทัลชีท (Metal Sheet Roof) คือ การนำแผ่นเมทัลชีทที่นำมารีดขึ้นลอนเป็นแผ่นหลังคา และแผ่นผนัง ซึ่งมีหลากหลายรูปลอนให้เลือกทั้งแบบระบบเจาะยิงสกรู (Bolt system) และระบบกดล็อก (Boltless system) 

 

แผ่นหลังคาเมทัลชีท

แผ่นหลังคาเมทัลชีท แบบยิงสกรู (Bolt system)

หลังคาเมทัลชีทที่ใช้สกรูยิงนั้นเป็นที่นิยมโดยทั่วไป เพราะติดตั้งง่าย อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับหลังคาเมทัลชีทหาซื้อได้ทั่วไป วิธีการติดตั้งไม่ซับซ้อน และราคาถูก ส่วนใหญ่ลอนหลังคาเป็นลอนมาตรฐานแบบทั่วไป สามารถติดฉนวนกันความร้อนได้ทั้งแบบพีอีโฟม และพียูโฟม
ข้อดี
 • ผลิตได้ทุกความหนาเหล็ก
 • ผลิตได้ตามความยาวที่ต้องการ
 • ผลิตได้ตามแบบหลังคาโค้งที่ต้องการ
 • ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย
 • ราคาถูก มีจำหน่ายทั่วไป ใช้แผ่นบางได้
 • ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งน้อย
 • ติดฉนวนได้ทั้งพีอีโฟม และพียูโฟม
ข้อเสีย
 • หลังคาต้องลาดเอียงไม่ต่ำกว่า7องศา
 • ติดตั้งไม่ดีอาจเกิดการรั่ว ซึม ที่หัวกสรูได้

แผ่นหลังคาเมทัลชีท แบบกดล็อก (Boltless system)

หลังคาเมทัลชีทที่ไม่ใช้สกรูยิงบนแผ่นหลังคา แต่จะใช้สกรูยึดขาคลิ๊บกับแปก่อน แล้วจึงนำแผ่นหลังคาวางให้ตรงกับคลิ๊บแล้วกดลงให้ตัวคลิ๊บยึดแผ่นหลังคาเมทัลชีทเอาไว้ โดยลอนหลังคาจะเป็นลอนที่สูงกว่าลอนมาตรฐานทั่วไปที่ใช้สกรูยิง โดยทั่วไปนิยมทำหลังคาโกดัง หรือโรงงานอุตสาหกรรม การสั่งผลิตจากโรงงานสามารถติดฉนวนกันความร้อนได้แบบพีอีโฟมเท่านั้น เพราะถ้าเป็นพียูโฟม ไม่สามารถไปกดล็อกได้ นอกเหนือจาการนำฉนวนพียูโฟม ไปพ่นหน้างาน หลังจากที่ติดตั้งหลังคาเสร็จแล้ว
ข้อดี  
 • หลังคาลาดเอียงได้น้อยถึง2องศา
 • ไม่รั่ว ซึม เพราะไม่มีรอยเจาะสกรู
 • ผลิตได้ตามความยาวที่ต้องการ
 • ผลิตได้ตามแบบหลังคาโค้งที่ต้องการ
ข้อเสีย
 • ราคาสูง เพราะต้องใช้แผ่นหนาเท่านั้น
 • อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการติดตั้งมีราคาสูง
 • ต้องใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งหลายอย่าง
 • หาซื้อได้เฉพาะบางที่
 • สั่งติดฉนวนจากโรงงานได้เฉพาะพีอีโฟม

จำหน่ายแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท บลูสโคป 

จิ้งโจ้เหล็ก (Jingjoe Lek), แซคส์90 (Zacs 90), แซคส์150 (Zacs 150), แซคส์คลู (Zacs Cool), ซิงคาลุม (Zincalume), พรีม่า (Prima), คัลเลอร์บอร์น (Colorbond)
มีใบรับประกัน ออกให้โดย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

 

แผ่นเมทัลชีทติดฉนวนกันความร้อน PE Foam 

     แผ่นฉนวนกันความร้อนพีอี PE ทำมาจากโพลีเอทิลีน (Poly Ethylene) เป็นโพลิเมอร์ จะมีน้ำหนักเบาเหนียวแน่นทนต่อแรงกระแทกได้ดีแผ่นฉนวนกัน PE ทนทานต่อการกัดกร่อนต้านทาน สารที่เป็นกรด แอลกอฮอล์ จึงเหมาะสมกับการใช้ในโรงงานเคมี ที่มีไอระเหย ของกรด (Acid Vapour) แผ่นฉนวน PE จึงช่วยปกป้องแผ่นเมทัลชีทจากอันตรายจากการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีคุณสมบัติการนำความร้อนต่ำถึง 0.030 W/m.k. และด้วยโครงสร้างของวัสดุเป็นแบบเซลปิด (Closed Cell) มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอ ทำให้โฟมไม่ดูดซับความชื้น และมีส่วนผสมของสารป้องกันการลุกลามของไฟ เมื่อเกิดการเผาไหม้จะมีปริมาณควันน้อยและไม่เป็นพิษเมื่อมีการสูดดม

แผ่นเมทัลชีทติดฉนวนกันความร้อน PU Foam 

     แผ่นฉนวนกันความร้อนพีอี PU ทำมาจากโพลีเอทิลีน (Poly Urethane) เป็นเซลปิด มีความหนาแน่ 30-35 Kg/m3 ทนกรด และด่าง ใช้ได้ภายใต้อุณหภูมิ -30องศา ถึง 90 องศา เซลเซียส ไม่เกิดไอน้ำเนื่องจากพียูพ่นติดกับหลังงคาเมทัลชีท ผสมสารป้องกันการลามไฟ และป้องกันเสียงที่มาตกกระทบกับหลังคาได้ดีมาก การขนส่งและการติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้ทันที เพราะพียูโฟมฉีดติดมาใต้แผ่นหลังคาเมทัลชีทมาจากโรงงานแล้ว มีความแข็งแรงเพราะเนื้อโฟมแข็งจึงทนแรงกดทับได้ดี มีความสามารถป้องกันสนิม และการรั่วซึม เนื่องจากเนื้อพียูโฟม จะเข้าแทรกซึมช่องว่างทั่วลอนหลังคา
บจก.เอสที เมทัลรูฟ จำหน่ายสินค้าเมทัลชีททุกชนิด บริการจัดส่งสินค้าถึงที่ ราคาถูก
 โทร. 02-180-0135, 097-442-9299

แผ่นปิดครอบเมทัลชีท

แผ่นปิดครอบเมทัลชีท (Flashing)  

    ผลิตภัณฑ์ “แผ่นครอบ แผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีท”
 
         แผ่นปิดครอบเมทัลชีท(Flashing) คือ แผ่นเรียบ เมทัลชีทที่นำมาพับขึ้นรูปให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน ครอบเมทัลชีทใช้เพื่อเพื่อปิดครอบรอยต่อต่างๆของหลังคา และผนัง รวมทั้งใช้สำหรับตกแต่งปิดขอบมุมของโครงสร้างให้สวยงาม ตัวอย่างเช่น แผ่นครอบสันจั่ว แผ่นครอบข้าง แผ่นครอบต่อผนัง และแผ่นครอบมุม เป็นต้น

 

แผ่นปิดครอบ        แผ่นครอบนั้น ก็มีรูปแบบต่างๆ มากมาย ซึ่งการพับขึ้นรูปนั้น ก็ต้องคำนึงถึงการใช้หน้างานเป็นสำคัญ เพราะอาจจะพับรูปแบบเดียวกัน แต่ระยะความยาวของแต่ละด้าน และองศามุมของแต่ละด้านไม่เหมือนกัน ซึ่งการใช้แผ่นปิดครอบให้ได้คุณภาพ และสวยงามนั้นสำคัญที่สุดคือการออกแบบของช่างที่ทำการติดตั้ง เพราะถ้าผู้ที่ออกแบบไม่ชำนาญ หรือออกแบบได้ไม่ตรงกับการใช้งานจริงแล้ว จะทำให้หลังคาเกิดรอยรั่วซึม และแผ่นครอบดูไม่เหมือนเป็นหลังคาผืนเดียวกัน ทำให้หลังคาของคุณดูไม่สวยงามได้ โดยเฉพาะงานตกแต่งภายใน เช่น ฝ้า และผนัง ที่สามารถเห็นด้วยสายตา ดังนั้นการเลือกใช้แผ่นครอบให้เหมาะสมกับงาน ก็จะทำให้หลังคาของคุณดูน่ามอง และที่สำคัญ ไม่รั่วแน่นอน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ และช่างติดตั้งมือใหม่ที่ไม่มีความรู้ หรือไม่ชำนาญงานด้านการ ติดตั้งหลังคาเหล็ก เมทัลชีท ที่อาจจะนึกภาพ และไม่รู้ว่าจะพับเป็นรูปอะไร ระยะ และองศาของมุมเท่าไหร่ ทางโรงงานผลิต แผ่นหลังคาเมทัลชีท ก็ได้ออกแบบ แผ่นครอบมาตรฐานให้เลือกใช้งานกัน

การใช้งานแผ่นปิดครอบเมทัลชีท แบบต่างๆ

แผ่นครอบมาตรฐาน

 •  แผ่นครอบสันจั่ว (RIDGE CAPPING)

แผ่นปิดครอบสันกลางของหลังคา เหมาะสำหรับหลังคาหน้าจั่วที่มีองศา สโลปของหลังคาทั้งสองด้านเท่ากัน

 • แผ่นครอบสันตะเฆ่ (HIP CAPPING)

แผ่นปิดครอบสันกลางของหลังคา เหมาะสำหรับหลังคาที่มีองศา สโลปของหลังคาทั้งสองด้านเท่ากัน หรือไม่เท่ากันก็ได้ และเหมาะสำหรับปิดรอยต่อของหลังคาทรงปั้นหยา
 • แผ่นรางน้ำตะเฆ่ (GUTTER)
แผ่นรางน้ำระหว่างรอยต่อของแผ่นหลังคาทั้งสองแผ่นชนกัน มีให้เลือกสองแบบตามความเหมาะสม กับการใช้งาน
 • แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ (LOUVER)
แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ ไว้ใช้ติดแทนแผ่นผนังเรียงต่อกันเป็นชั้นแต่ละขนาดเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับขนาดอาคาร และการใช้งาน
 • แผ่นครอบบานเกล็ด (LOUVER COVER) 

ปิดครอบ และรอยต่อของแผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ เพื่อความสวยงาม

 • แผ่นครอบต่อผนัง (PARAPET CAPPING)
แผ่นปิดครอบรอยต่อระหว่างผนัง และแผ่นหลังคา มีทั้งแบบเซาะผนัง และไม่เซาะผนัง
 • แผ่นครอบข้าง (BARGE CAPPING)

แผ่นปิดครอบด้านข้าง และค้านหน้าของแผ่นหลังคา เพื่อปิดแป ปิดโครงสร้าง เพื่อให้สวยงาม

 • แผ่นครอบมุมนอก (EXTERNAL CORNER)

แผ่นปิดรอยต่อมุมด้านนอกของระหว่างแผ่นผนัง และแผ่นผนัง

 •  แผ่นครอบมุมใน (INTERNAL CORNER)

แผ่นปิดรอบต่อมุมด้านในของระหว่างแผ่นผนัง และแผ่นผนัง

 • แผ่นครอบเชิงชาย (EAVE CAPPING)

แผ่นปิดครอบด้านใต้ของชายปลายแผ่นหลังคา เพื่อไม่ให้เห็นเหล็กจันทัน

              รูปแบบครอบเมทัลชีทต่างๆที่นำเสนอนี้ เป็นตัวอย่างที่ใช้งานกันโดยทั่วไปเท่านั้น ซึ่งการใช้งานจริงสำหรับหลังคา และผนัง แต่ละหน่วยงานนั้น อาจจะมีแผ่นปิดครอบรูปร่างต่างๆ เพื่อปรับให้ตรงกับความต้องการหน้างานที่ใช้งานจริง
บจก. เอสที เมทัลรูฟ จำหน่ายสินค้าเมทัลชีททุกชนิด บริการจัดส่งสินค้าถึงที่ ราคาถูก
 โทร. 02-180-0135, 097-442-9299

แผ่นบานเกล็ดเมทัลชีท

แผ่นบานเกล็ดเมทัลชีท

 

 

    แผ่นเกล็ดระบายอากาศ (Louver) คือ แผ่นเรียบเมทัลชีท นำมาพับขึ้นรูปให้เป็นลักษณะเหมือนตัว Z  เรียงต่อกันเป็นชั้นใช้สำหรับเป็นช่องลมติดแทนผนัง เพื่อระบายอากาศในอาคาร มีทั้งขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น อาคารขนาดเล็ก บ้านพักอาศัย นิยมใช้บานเกล็ดระบายอากาศขนาดเล็ก แต่ อาคารโรงงาน หรือ โกดัง นิยมใช้บานเกล็ดระบายอากาศขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นต้น

 

แผ่นเกล็ดระบายอากาศ

บจก.เอสที เมทัลรูฟ จำหน่ายสินค้าเมทัลชีททุกชนิด บริการจัดส่งสินค้าถึงที่ ราคาถูก โทร. 02-180-0135, 097-442-9299

ฉนวนกันความร้อนติดหลังคาเมทัลชีท

ฉนวนกันความร้อนติดหลังคาเมทัลชีท

ฉนวนกันความร้อน (Insulation) คือ แผ่นฉนวนใช้สำหรับป้องกันความร้อน ซึ่งคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนนั้นคุ้มค่าเพราะหลังคาเมทัลชีทที่ติดฉนวนกันความร้อน จะช่วยสะท้อนแสงแดด และป้องกันแสง UVได้ถึง 90-95% จึงทำให้บ้าน หรืออาคารของคุณไม่ร้อน ปัจจุบัน ฉนวนกันความร้อนติดหลังคาเมทัลชีท มีอยู่ 2 ชนิด ที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไป คือ ฉนวนกันความร้อน พีอีโฟม (PE Foam) และ ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม(PU Foam)

 

พียูโฟมหนา45มม. แบบแซนวิสด้านล่างประกบด้วยเมทัลชีทแผ่นลอนเรียบ

 

ฉนวนกันความร้อนที่นิยมติดกับหลังคาเมทัลชีท

ช่วยซับเสียงฝนที่กระทบกับแผ่นหลังคา ได้เช่นกัน ฉนวนกันความร้อนมีหลายประเภททั้ง PE Foam, PU Foam และ EPS Foam และ Ceramic Coating ให้เลือกโดยทั่วไปประเภทของฉนวนกันความร้อนที่นิยม และสะดวกกับการติดตั้งกับแผ่นหลังคาเมทัลชีท คือฉนวนกันความร้อนชนิด พีอีโฟมที่มีฟอล์ย1ด้าน (PE Foam) ความหนาตั้งแต่ 3 มม., 5 มม. และ 10 มม. เพราะสามารถติดใต้แผ่นหลังคาเมทัลชีทก่อนนำไปติดตั้ง ทำประหยัดเวลา และลดขั้นตอนการทำงาน ที่สำคัญ ราคาถูก  ส่วนฉนวนกันความร้อน พียูโฟม (PU Foam) ก็กำลังมาแรง เพราะเป็นสินค้าตัวใหม่ ช่วยในการกันความร้อนดีกว่า ที่สำคัญเสียงไม่ดังเวลาน้ำฝนตกบนหลังคา แต่ราคาก็แพงกว่าฉนวนชนิดพีอีโฟม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ว่ามีความต้องการอย่างไร

 

พีอีโฟมหนา5มม.

 

โพลีเอธิลีน โฟม (Polyethylene Foam) หรือโฟม PE เป็นอีกรูปแบบฉนวนกันร้อนที่ถูกเลือกมาใช้ในบ้าน ด้วยราคาที่ต่ำกว่าฉนวนใยแก้ว ลักษณะของโฟม PE เป็นแผ่นเหนียวนุ่มมีความหนา หุ้มด้วยแผ่นฟอยล์บางๆ เคลือบผิวอีกชั้น ต้านทานความร้อนได้ดี มีน้ำหนักเบา เหนียว และทนต่อแรงกระแทกได้ดี

โพลียูรีเทน โฟม (Polyurethane Foam) หรือโฟม PU เรียกกันง่ายๆ ว่าโฟมเหลือง เกิดจากเทคโนโลยีการฉีดโฟมเพื่อป้องกันความร้อนและได้รับการยอมรับว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อน (Thermal Conductivity) ต่ำสุดเพียง0.019 kcal/m.h Oc โฟมชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้ในทำโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีคุณสมบัติป้องกันน้ำและความชื้น กันเสียงได้ดี แต่ก็เสื่อมสภาพได้ง่ายหากสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไป PU มีทั้งแบบแผ่นและแบบพ่น สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

โพลีสไตรีน โฟม (Polystyrene Foam) หรือโฟม PS หรือ EPS เรียกกันง่ายๆว่าโฟมขาว สามารถกันได้ทั้งความร้อนและความเย็น ในท้องตลาดมีจำหน่ายในแบบแยกแผ่นและเป็นฉนวนโฟมที่ติดคู่กับแผ่นยิปซัม เป็นวัสดุน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย จึงทำให้การติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว สามารถทำเป็นฝ้าเพดานชั้นใต้หลังคาได้โดยไม่ต้องมีฉนวนอื่นเพิ่ม ช่วยลดขั้นตอนในการในการก่อสร้างได้จึงนิยมติดตั้งตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างบ้าน

 

อีพีเอสโฟม

ขอบคุณข้อมูลจาก บ้านและสวน

Update สินค้าที่จัดส่งลูกค้า (Click Here)

บจก.เอสที เมทัลรูฟ เมทัลชีท มีนบุรี จำหน่ายสินค้าเมทัลชีททุกชนิด บริการจัดส่งสินค้าถึงที่ ราคาถูก โทร. 02-180-0135, 097-442-9299

แผ่นใสเมทัลชีท

แผ่นหลังคาโปร่งแสง โปร่งใส

แผ่นหลังคาใสโปร่งแสง (Skylight)

แผ่นหลังคาที่ทำมาจากไฟเบอร์กลาส มีลักษณะโปร่งแสง มีทั้งแบบเนื้อสีขาวใส และสีขาวขุ่น ซึ่งทั้งสองแบบมีลักษณะการกระจายแสง และปริมาณของแสงที่เข้าสู่อาคารนั้นแตกต่างกัน ใช้สำหรับอาคารที่ต้องการแสงธรรมชาติ เพื่อให้แสงส่องผ่านได้ซึ่งแผ่นหลังคาโปร่งแสง หรือแผ่นใสนี้จะมีให้เลือกหลายแบบ หลายความหนา และสามารถผลิตได้ยาวตามที่ต้องการ สามารถใช้ร่วมกับหลังคาเมทัลชีทได้ หลังคาแผ่นใสไฟเบอร์กลาส ลอนเมทัลชีท 

 

แผ่นใสไฟเบอร์กลาส เพิ่มช่องแสง ให้สว่างขึ้น

แผ่นหลังคาใสโปร่งใส (โพลี่คาร์บอเนต)

มีเนื้อลักษณะใสแจ๋วคล้ายกระจก แต่มีความทนทาน เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการแสงสว่างมาก เหมือนไม่ได้ติดหลังคา เช่น ลาดตากผ้า, ลานต้นไม้, ดาดฟ้า เป็นต้น สามารถผลิตได้ตามความยาวที่ต้องการ  หลังคาแผ่นใส โปร่งใสลอนเมทัลชีท โพลี่คาร์บอเนต ลูมิน่า

 

 

โดยปกติทั่วไปนิยมใช้แบบลักษณะเนื้อสีขาวขุ่น เนื่องจากการกระจายแสง และปริมาณของแสงนั้นพอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป ปริมาณของจำนวนแผ่นโปร่งแสง หรือแผ่นใสที่ใช้ต่อหลังคาหนึ่งผืนนั้น อยู่ที่ประมาณ 10% เช่น พื้นที่หลังคาใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีท 50 แผ่น ดั้งนั้นแผ่นโปร่งแสง หรือแผ่นใสที่ต้องจะอยู่ที่ 5 แผ่น เป็นต้น

     ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ว่าต้องการให้พื้นที่ตรงนั้นมีความสว่างมากน้อยเพียงใด ถ้าต้องการให้มีแสงสว่างมาก ก็อาจจะเพิ่มจำนวนแผ่นโปร่งแสง หรือแผ่นใสให้มากขึ้น แผ่นโปร่งแสง หรือแผ่นใสที่เลือกใช้ ควรเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้รูปลอนเดียวกับหลังคาเหล็กเมทัลชีท เพราะลอนประกบจะได้เท่ากันไม่รั่วซึม
บจก.เอสที เมทัลรูฟ จำหน่าย-ติดตั้ง หลังคาเมทัลชีททุกชนิด บริการจัดส่งสินค้าถึงที่ ราคาถูก ติดต่อสอบถามโทร. 02-180-0135, 097-442-9299

โครงสร้างเหล็ก

โครงสร้างเหล็ก

โครงสร้างเหล็ก

จำหน่ายโครงสร้างเหล็ก ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ทั้งเหล็กกล่อง เหล็กกลม เหล็กบีม เหล็กตัวซี เหล็กตัวแซท สนใจสั่งซื้อโครงสร้างเหล็ก เรามีบริการสั่งผลิตตามความยาวที่ต้องการ และบริการจัดส่งพื้นที่ใกล้เคียง สอบถามเพิ่มได้ที่ 02-180-0135, 097-442-9299

 

โครงสร้างเหล็ก

 

โดยทั่วไปจะเป็นเหล็กกล้า (เหล็กดำ) ที่ยังไม่การเคลือบกันสนิม จึงต้องนำมาเชื่อมตามแบบ และทาสีกันสนิมอีกครั้งก่อนทางสีทับ แต่ในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์โครงสร้างแปหลังคาที่ทำมาจากเหล็กกล้าเคลือบซิงค์ และอลูซิงค์ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องทาสีทับอีกที ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลา และแรงงานในการติดตั้ง แถมง่ายอีกด้วยเพราะไม่ต้องเชื่อม ไม่ต้องตัดให้เสียเวลาอีกด้วย

 

บจก.เอสที เมทัลรูฟ จำหน่ายสินค้าเมทัลชีททุกชนิด บริการจัดส่งสินค้าถึงที่ ราคาถูก โทร. 02-180-0135, 097-442-9299