ข้อกำหนดการใช้บริการ

 

คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายของเรา ดังนี้

 

การใช้บริการของเรา จะมีเนื้อหาที่เราจัดทำขึ้น ซึ่งถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เอสที เมทัลรูฟ จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นใส่เครดิตให้กับเรา จึงจะถือว่าเราอนุญาติ หากไม่มี เราจะถือว่าคุณได้นำเนื้อหาในเว็บไปใช้แบบละเมิดลิขสิทธิ์ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว หรือสามารถกระทำได้โดยกฎหมาย

 

ST Metalroof

 

บริษัท เอสที เมทัลรูฟ จำกัด