บริการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

บจก.เอสที เมทัลรูฟ มีบริการ ทำโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ที่อยู่อาศัย บ้าน และ โรงงาน รีโนเวท ปรับปรุงอาคาร ขัดสนิมโครงเหล็ก ทาสีโครงเหล็ก รื้อหลังคาของเก่า และ ติดตั้งหลังคาเมทัลชีทใหม่ , ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ทับหลังคากระเบื้อง (Double Roof) โดยเทคนิคพิเศษ ของช่างมืออาชีพ เฉพาะด้าน ให้คำปรึกษา คำนวณพื้นที่ และถอดแบบโครงสร้าง โดยโปรแกรมคอมพิเตอร์ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

ติดตั้งมุงหลังคาเมทัลชีท (Click Here)

รื้อหลังคาเก่า-ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท (Click Here)

มุงหลังคาเมทัลชีททับหลังคากระเบื้อง (Click Here)

 

 

ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท
ติดตั้ง มุงหลังคาเมทัลชีท ผนัง และบานเกล็ดระบายอากาศ รอบอาคารโกดังเก็บสินค้า

ผลงานติดตั้งของเรา  (Click Here)

ขั้นตอนที่1 : การคำนวณหาจำนวนแผ่นเมทัลชีท

อย่างแรก ที่เราต้องทราบก่อน ที่จะติดตั้งเมทัลชีท คือ การคำนวณ หาจำนวนแผ่นเมทัลชีท โดยมีวิธีง่ายๆ ตาม VDO Clip ที่เราทำไว้ดังนี้

ขั้นตอนที่2 : เตรียมอุปกรณ์ ในการติดตั้ง หลังคาเมทัลชีท

เมื่อเราคำนวณ แผ่นหลังคา และแผ่นปิดครอบต่างๆ ที่ต้องใช้แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การเตรียมอุปกรณ์ในการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท มีดังนี้

 1. แผ่นหลังคาเมทัลชีท และ แผ่นครอบเมทัลชีท
 2. สกรูยิงหลังคา – ครอบเมทัลชีท
 3. สว่าน
 4. หัวจับสกรู
 5. ตลับเมตร
 6. ดินสอ
 7. กรรไกรตัดแผ่นเมทัลชีท
 8. เอ็นสำหรับขึงแนว
 9. คีมปากตาย
 10. ปลั๊กไฟ-สายต่อแบบยาว
 11. เชือกสำหรับดึงแผ่นหลังคา (กรณีขึ้นที่สูง)
 12. ไม้กวาดดอกหญ้าสำหรับทำความสะอาด
 13. เข็มขัดเซฟตี้ และ ถุงมือกันบาด

ขั้นตอนที่3 : วิธีการติดตั้ง หลังคาเมทัลชีท

 1. เตรียมพื้นที่หน้างาน ให้เรียบร้อย โดยจัดวาง แผ่นเมทัลชีท ในตำแหน่งที่ดึงขึ้้น โครงหลังคาได้อย่างสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง เพราะแผ่นหลังคา และ อุปกรณ์ อาจไปตกกระแทก ทำให้เสียหายได้
 2. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบไม่ให้ชำรุด
 3. ใช้ตลับเมตรวัดความยาว ของแผ่นหลังคา ที่จะใช้ในแต่ละจุด แยกแต่ล่ะความยาวไว้ ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ไม่ต้องเสียเวลา มาคัดแยกอีกที
 4. ขึงแนวโดยใช้เอ็น โดยขึงแนวชายแผ่น ที่ความยาว ของแผ่นหลังคา ยื่นออกไป (ปกติไม่ควรเกิน20ซม.) ขึงจากจุดเริ่มต้น ไปถึงจุดสิ้นสุด ของผืนหลังคา แต่ละด้าน
 5. จัดแนวแผ่นหลังคาเมทัลชีท แผ่นแรก โดยเริ่มจากลอนตัวเมีย (ลอนประกบที่ซ้อนด้านบน) วางทาบแนวจันทัน และลอนตัวผู้ (ลอนประกบที่อยู่ด้านล่าง) ก็จะอยู่ด้านที่พร้อม ให้แผ่นต่อไป ที่เป็นลอนตัวเมียมาประกบทับ  เมื่อวางแนวด้านข้าง และปลายแผ่น ให้ตรงแนวเอ็นแล้ว ให้เริ่มยิงสกรู ที่สันลอน โดยยิงสกรู ทุกสันลอน ที่แปแรก และแปสุดท้าย ส่วนแปอื่นๆ ให้ยิงสกรู สันลอนเว้นสันลอน โดยปกติ จะใช้สกรูที่ประมาณ 3.5 ตัว/ตรม. สำหรับหลังคาเมทัลชีท ลอนมาตรฐาน หน้ากว้างรวมซ้อนทับ76ซม. ระยะแป 1.00เมตร-1.50เมตร
 6. นำแผ่นที่สอง มายิงโดยสังเกตุว่า ลอนสุดท้ายของแผ่นแรก ต้องเป็นลอนตัวผู้ เมื่อวางแผ่นแรกถูกต้องแล้ว ก็นำแผ่นที่สอง มาประกบแผ่นแรก โดยจัดแนวชายแผ่น และวางแนวประกบให้ตรง ในกรณีมือใหม่ยังไม่ชำนาญ ให้ใช้คีมปากตายหนีบชายแผ่นไว้ เพื่อกันแผ่นเลื่อน เมื่อดูว่าแผนตรงแนวสวยงามแล้ว ให้ยิงสกรู ตามวิธีการ เหมือนแผ่นแรก โดยในระหว่าง การยิงหลังคานั้น ต้องคอยจัดและดึงแผ่นให้ตรงแนวเอ็น และแนวแผ่นประกบ โดยต้องคอยเช็คระยะมุง ว่าจำนวนแผ่น และระยะมุงตรงกันไหม และแนวหลังคาไม่เอียง เพราะ ถ้าแนวหลังคา ด้านลอนประกบเอียง กรณีที่มุงแผ่นหลังคาจั่ว หรือหลังคาทรงโค้งปลาย อาจทำให้แผ่นหลังคาอีกด้าน แผ่นวางไม่ตรงกัน
 7. เมื่อมุงแผ่นจนครบ บางท่าน อาจจะใช้คีมปากตาย หักหัวแผ่น เพื่อกันน้ำย้อน (จะทำหรือไม่ทำก็ได้ อยู่ที่เทคนิคของแต่ล่ะคน) ก่อนที่จะใส่แผ่นปิดครอบ
 8. แผ่นปิดครอบ จะลักษณะต่างกัน ตามหน้างานที่ใช้ ตามทรงหลังคาที่ทำ  ซึ่งโดยปกติ ก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น ครอบสันจั่ว ครอบสันตะเข้ ครอบข้าง ครอบชนผนัง เป็นต้น ซึ่งแผ่นครอบ จะมาเป็นทรงสำเร็จตามแบบ ซึ่งแผ่นครอบบางตัว ต้องมาบากเข้าสันลอน เช่นครอบสันจั่ว ตรงปีกก็ต้องมาบากเข้าสันลอนหลังคา ซึ่งวิธีการบากก็ไม่ยาก โดยการนำดินสอ มาวาดรูปตามสันลอน แล้วใช้กรรไกรตัดแผ่นเมทัลชีท ตัดแต่งให้ได้รูปทรง
 9. ติดแผ่นปิดครอบต่างๆ ตามลักษณะหน้างานที่ต้องใช้ โดยใช้สกรูตัวสั้นสำหรับการยึด โดยปกติจะใช้สกรูที่ประมาณ 3ตัว/เมตร สำหรับแผ่นครอบอื่นๆ ยกเว้นแผ่นครอบสัน ที่จะใช้สกรู 10ตัว/เมตร โดยจะทำการยิงยึดทุกสันลอนของแผ่นหลังคา เพื่อป้องกันการหลุด การปลิว
 10. เมื่อติดตั้งแผ่นหลังคา และแผ่นปิดครอบต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก็ตรวจเช็คความเรียบร้อย เก็บอุปกรณ์ต่างๆ ลงจากหลังคาให้หมด และนำไม้กวาดมากวาด ปัดเศษผงเหล็กบนหลังคาให้สะอาด การทำความสะอาดนี้ ต้องทำทุกครั้ง และทุกวันเมื่อติดตั้งเสร็จ เพราะถ้าหากไม่ทำความสะอาดหลังคาเมื่อยิงแผ่น อาจทำให้หลังคาเกิดสนิม จากเศษผงเหล็ก ที่ตกค้างอยู่บนหลังคาได้

ข้อควรระวัง

 1. ควรใส่อุปกรณ์เซฟตี้ สำหรับการทำงานบนที่สูง เช่น เข็มขัดเซฟตี้
 2. ควรใส่ถุงมือ สำหรับกันบาด
 3. การเหยีบบนแผ่นหลังคา ควรเหยียบตรงท้องลอน ที่มีแปรองรับ
 4. ถ้าติดแผ่นโปร่งแสง ไม่ควรเหยียบ ตรงแผ่นโปร่งแสง
 5. การยิงกสรู ควรยิงให้สกรูกินเหล็ก ไม่ต่ำกว่า3เกลียว
 6. การยิงกสรูควรกดแรงให้พอดี ไม่ควรย้ำสกรูให้แน่น จนแหวนยางที่รองอยู่ ปลิ้นออก
 7. ควรกวาด ทำความสะอาดทุกครั้ง ที่ยิงหลังคาเสร็จ ในวันนั้น

การติดตั้ง หลังคาเมทัลชีทไ ม่ยาก และไม่ง่าย เพียงแต่ ต้องใช้ความละเอียด และใส่ใจ ซึ่งทุกอย่าง หากมีประสปการณ์ และ ความชำนาญ ก็จะทำให้งาน ทุกอย่าง ออกมาดี และ สวยงาม เพราะ ถ้าผิดพลาด อาจทำให้ ต้องเสียเวลา และ ค่าใช้จ่าย ในการ ซ่อมแซม

บจก.เอสที เมทัลรูฟ มีบริการ ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท รื้อหลังคาของเก่า  และ ติดตั้งหลังคาใหม่ ,โดย ช่างมืออาชีพ เฉพาะด้าน ให้คำปรึกษา คำนวณพื้นที่ และถอดแบบโครงสร้าง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

กลับสู่หน้าหลัก