ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

บจก.เอสที เมทัลรูฟ มีบริการ ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท รื้อหลังคาของเก่า และติดตั้งหลังคาใหม่ โดยช่างมืออาชีพเฉพาะด้าน ให้คำปรึกษา คำนวณพื้นที่ และถอดแบบโครงสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

⇒ ติดตั้งมุงหลังคาเมทัลชีท

⇒ รื้อหลังคาเก่า-ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

⇒ มุงหลังคาเมทัลชีททับหลังคากระเบื้อง

ผลงานติดตั้งของเรา  (Click Here)

 

ขั้นตอนที่1 : การคำนวณหาจำนวนแผ่นเมทัลชีท

อย่างแรกที่เราต้องทราบก่อนที่จะติดตั้งเมทัลชีท คือ การคำนวณหาจำนวนแผ่นเมทัลชีท โดยมีวิธีง่ายๆ ตาม VDO Clip ที่เราทำไว้ดังนี้

ขั้นตอนที่2 : เตรียมอุปกรณ์ในการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

เมื่อเราคำนวณแผ่นหลังคา และแผ่นปิดครอบต่างๆที่ต้องใช้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมอุปกรณ์ในการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท มีดังนี้

 1. แผ่นหลังคาเมทัลชีท และแผ่นครอบเมทัลชีท
 2. สกรูยิงหลังคา-ครอบเมทัลชีท
 3. สว่าน
 4. หัวจับสกรู
 5. ตลับเมตร
 6. ดินสอ
 7. กรรไกรตัดแผ่นเมทัลชีท
 8. เอ็นสำหรับขึงแนว
 9. คีมปากตาย
 10. ปลั๊กไฟ-สายต่อแบบยาว
 11. เชือกสำหรับดึงแผ่นหลังคา(กรณีขึ้นที่สูง)
 12. ไม้กวาดดอกหญ้าสำหรับทำความสะอาด
 13. เข็มขัดเซฟตี้ และถุงมือกันบาด

ขั้นตอนที่3 : วิธีการติดตั้งหลังคาเมทัลชีท

 1. เตรียมพื้นที่หน้างานให้เรียบร้อย โดยจัดวางแผ่นเมทัลชีทในตำแหน่งที่ดึงขึ้้นโครงหลังคาได้อย่างสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง เพราะแผ่นหลังคาและอุปกรณ์อาจไปตกกระแทกทำให้เสียหายได้
 2. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบไม่ให้ชำรุด
 3. ใช้ตลับเมตรวัดความยาวของแผ่นหลังคาที่จะใช้ในแต่ละจุด แยกแต่ล่ะความยาวไว้ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ไม่ต้องเสียเวลามาคัดแยกอีกที
 4. ขึงแนวโดยใช้เอ็น โดยขึงแนวชายแผ่น ที่ความยาวของแผ่นหลังคายื่นออกไป (ปกติไม่ควรเกิน20ซม.) ขึงจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสิ้นสุด ของผืนหลังคาแต่ละด้าน
 5. จัดแนวแผ่นหลังคาเมทัลชีทแผ่นแรก โดยเริ่มจากลอนตัวเมีย(ลอนประกบที่ซ้อนด้านบน)วางทาบแนวจันทัน และลอนตัวผู้(ลอนประกบที่อยู่ด้านล่าง)ก็จะอยู่ด้านที่พร้อมให้แผ่นต่อไปที่เป็นลอนตัวเมียมาประกบทับ  เมื่อวางแนวด้านข้างและปลายแผ่นให้ตรงแนวเอ็นแล้ว ให้เริ่มยิงสกรูที่สันลอน โดยยิงสกรูทุกสันลอนที่แปแรก และแปสุดท้าย ส่วนแปอื่นๆ ให้ยิงสกรูสันลอนเว้นสันลอน โดยปกติจะใช้สกรูที่ประมาณ 3.50ตัว/ตรม.สำหรับหลังคาเมทัลชีทลอนมาตรฐาน หน้ากว้างรวมซ้อนทับ76ซม. ระยะแป 1.00เมตร-1.50เมตร
 6. นำแผ่นที่สองมายิงโดยสังเกตุว่า ลอนสุดท้ายของแผ่นแรกต้องเป็นลอนตัวผู้ เมื่อวางแผ่นแรกถูกต้องแล้วก็นำแผ่นที่สองมาประกบแผ่นแรก โดยจัดแนวชายแผ่นและวางแนวประกบให้ตรง ในกรณีมือใหม่ยังไม่ชำนาญ ให้ใช้คีมปากตายหนีบชายแผ่นไว้ เพื่อกันแผ่นเลื่อน เมื่อดูว่าแผนตรงแนวสวยงามแล้วให้ยิงสกรูตามวิธีการเหมือนแผ่นแรก โดยในระหว่างการยิงหลังคานั้นต้องคอยจัดและดึงแผ่นให้ตรงแนวเอ็น และแนวแผ่นประกบโดยต้องคอยเช็คระยะมุงว่าจำนวนแผ่น และระยะมุงตรงกันไหม และแนวหลังคาไม่เอียง เพราะถ้าแนวหลังคาด้านลอนประกบเอียง กรณีที่มุงแผ่นหลังคาจั่ว หรือหลังคาทรงโค้งปลาย อาจทำให้แผ่นหลังคาอีกด้านแผ่นวางไม่ตรงกัน
 7. เมื่อมุงแผ่นจนครบ บางท่านอาจจะใช้คีมปากตายหักหัวแผ่นเพื่อกันน้ำย้อน (จะทำหรือไม่ทำก็ได้ อยู่ที่เทคนิคของแต่ล่ะคน) ก่อนที่จะใส่แผ่นปิดครอบ
 8. แผ่นปิดครอบจะลักษณะต่างกันตามหน้างานที่ใช้ ตามทรงหลังคาที่ทำ  ซึ่งโดยปกติ ก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น ครอบสันจั่ว ครอบสันตะเข้ ครอบข้าง ครอบชนผนัง เป็นต้น ซึ่งแผ่นครอบจะมาเป็นทรงสำเร็จตามแบบ ซึ่งแผ่นครอบบางตัวต้องมาบากเข้าสันลอน เช่นครอบสันจั่ว ตรงปีกก็ต้องมาบากเข้าสันลอนหลังคา ซึ่งวิธีการบากก็ไม่ยาก โดยการนำดินสอมาวาดรูปตามสันลอนแล้วใช้กรรไกรตัดแผ่นเมทัลชีทตัดแต่งให้ได้รูปทรง
 9. ติดแผ่นปิดครอบต่างๆ ตามลักษณะหน้างานที่ต้องใช้ โดยใช้สกรูตัวสั้นสำหรับการยึด โดยปกติจะใช้สกรูที่ประมาณ 3ตัว/เมตร สำหรับแผ่นครอบอื่นๆ ยกเว้นแผ่นครอบสันที่จะใช้สกรู 10ตัว/เมตร โดยจะทำการยิงยึดทุกสันลอนของแผ่นหลังคา เพื่อป้องกันการหลุด การปลิว
 10. เมื่อติดตั้งแผ่นหลังคา และแผ่นปิดครอบต่างๆเรียบร้อยแล้ว ก็ตรวจเช็คความเรียบร้อย เก็บอุปกรณ์ต่างๆลงจากหลังคาให้หมด และนำไม้กวาดมากวาดปัดเศษผงเหล็กบนหลังคาให้สะอาด การทำความสะอาดนี้ ต้องทำทุกครั้ง และทุกวันเมื่อติดตั้งเสร็จ เพราะถ้าหากไม่ทำความสะอาดหลังคาเมื่อยิงแผ่น อาจทำให้หลังคาเกิดสนิมจากเศษผงเหล็กที่ตกค้างอยู่บนหลังคาได้

ข้อควรระวัง

 1. ควรใส่อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับการทำงานบนที่สูง เช่น เข็มขัดเซฟตี้
 2. ควรใส่ถุงมือสำหรับกันบาด
 3. การเหยีบบนแผ่นหลังคา ควรเหยียบตรงท้องลอนที่มีแปรองรับ
 4. ถ้าติดแผ่นโปร่งแสง ไม่ควรเหยียบตรงแผ่นโปร่งแสง
 5. การยิงกสรู ควรยิงให้สกรูกินเหล็กไม่ต่ำกว่า3เกลียว
 6. การยิงกสรูควรกดแรงให้พอดี ไม่ควรย้ำสกรูให้แน่นจนแหวนยางที่รองอยู่ปลิ้นออก
 7. ควรทำกวาดความสะอาดทุกครั้งที่ยิงหลังคาเสร็จในวันนั้น

การติดตั้งหลังคาเมทัลชีทไม่ยาก และไม่ง่าย เพียงแต่ต้องใช้ความละเอียด และใส่ใจ ซึ่งทุกอย่างหากมีประสปการณ์ และความชำนาญก็จะทำให้งานทุกอย่างออกมาดี และสวยงาม เพราะถ้าผิดพลาดอาจทำให้ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

บจก.เอสที เมทัลรูฟ มีบริการ ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท รื้อหลังคาของเก่า และติดตั้งหลังคาใหม่ โดยช่างมืออาชีพเฉพาะด้าน ให้คำปรึกษา คำนวณพื้นที่ และถอดแบบโครงสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

บจก.เอสที เมทัลรูฟ จำหน่าย-ติดตั้ง หลังคาเมทัลชีททุกชนิด บริการจัดส่งสินค้าถึงที่ ราคาถูก ติดต่อสอบถามโทร. 02-180-0135, 097-442-9299

line ID : @st-metalroof

 

 

คอมเม้นต์

คอมเม้นต์

Metalsheetroof

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.